Skip to content

Adatvédelem

Amikor a szolgáltatásainkat használja, ránk bíz bizonyos adatokat. Ezen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy segítsünk annak megértésében, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük és mire használjuk őket.

Az általunk gyűjtött adatok

Az adatokat azért gyűjtjük, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak.

Adatvédelmi irányelvek

A Profi Üzletberendezés Kft. elkötelezett a magánélet védelme mellett. Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, és szívesen segítünk.

Az oldal használatával és / vagy szolgáltatásainkkal hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához, az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen Szabályzatban használt meghatározások
 2. Adatvédelmi alapelvek
 3. Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban?
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk
 5. Hogyan használjuk személyes adatait?
 6. Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?
 7. Hogyan védjük adatait?
 8. Információ a cookie-król
 9. Elérhetőség

Definíciók

Személyes adatok – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk.
Feldolgozás – minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amely személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül történik.
Az adatalany – olyan természetes személy, akinek személyes adatait feldolgozzák.
Gyermek – természetes személy 16 éves kor alatt.
Mi / mi (akár nagybetűkkel, akár nem) – Profi Üzletberendezés Kft.

Adatvédelmi alapelvek

Megígérjük, hogy a következő adatvédelmi elveket követjük:

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünk jogszerű. Mindig figyelembe vesszük jogait a személyes adatok feldolgozása előtt. Információkat nyújtunk kérésre a feldolgozásra vonatkozóan.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink a személyes adatok összegyűjtésének célját szolgálják.
 • A feldolgozás minimális adat. Csak a szükséges személyes adatok minimális mennyiségét gyűjtjük és dolgozzuk fel.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítására.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

Az adatalany jogosultságai

Az adatalany az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Az információhoz való jog – azaz azt jelenti, hogy jogosan tudnia kell, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, milyen célból és mennyi ideig tárolják.
 • Hozzáférési jog – az adatalanynak joga van hozzáférni a róla gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja a jogot arra, hogy az adatalany személyes adatainak másolatát kérje és szerezze be.
 • A helyesbítéshez való jog – vagyis az adatalanynak joga van arra, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbítse vagy törölje.
 • Törlési jog – bizonyos körülmények között az adatalany kérheti, hogy személyes adatai törölve legyenek a nyilvántartásunkból.
 • A feldolgozás korlátozásának joga – ha bizonyos feltételek érvényesek, akkor jogosult a személyes adatok feldolgozásának korlátozására.
 • A feldolgozás elleni kifogás joga – bizonyos esetekben az adatalany jogában áll kifogásolni a személyes adatok feldolgozását, például közvetlen marketing esetén.

Az automatizált feldolgozás

 1. Az automatizált feldolgozásra vonatkozó kifogás joga – azaz az adatalanynak joga van kifogást emelni az automatizált feldolgozással, ideértve a profilalkotást is; és nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat tárgyát képezi. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás kimenetele olyan joghatásokat vált ki, amelyek érintik vagy jelentősen érintik az adatalanyt.
 2. Az adatok hordozhatóságához való jog – az adatalanynak joga van a személyes adatok gépi olvasható formában történő megszerzéséhez, vagy ha megvalósítható, mint közvetlen átvitel egyik processzorról a másikra.
 3. Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha visszautasítjuk a hozzáférési jogok alapján benyújtott kérelmet, mi megmondjuk, miért. Ha az adatalany nem elégedett azzal, ahogy a kérését feldolgoztuk, kapcsolatba léphet velünk.
 4. Jogosult a felügyeleti hatóság segítségére – azaz az adatalanynak joga van a felügyeleti hatóság segítségére és bizonyos esetekben más jogorvoslati jogokra, például kártérítésre.
 5. A beleegyezés visszavonására vonatkozó jog – az adatalanynak jogában áll a személyes adatok feldolgozásához hozzájáruló bármely hozzájárulást visszavonni.

Az összegyűjtött adatok

Az Ön által megadott adatok
Ez lehet az e-mail cím, név, számlázási cím, otthoni cím stb. – főként olyan információk, amelyek szükségesek egy termék / szolgáltatás nyújtásához, vagy a velünk kapcsolatban álló ügyfél-élmény fokozásához. Az Ön által megadott adatokat mentettük annak érdekében, hogy valamilyen tevékenységet végezzen a webhelyen. Ez az információ magában foglalja például a nevét és az e-mail címét.

Automatikusan gyűjtött információ
Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket automatikusan cookie-k és egyéb munkamenet-eszközök tárolnak. Például a bevásárlókosár adatai, az IP-címet, a bevásárlási előzményeit (ha van ilyen) stb. Ez az információ az ügyfél-élmény javítására szolgál. Ha szolgáltatásainkat használja, vagy megnézi honlapunk tartalmát, tevékenységeit naplózhatja rendszerünk.

Tájékoztatás partnereinkről
Bizalmas partnereinkről információkat gyűjtünk, megerősítve, hogy joguk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat. Itt találja partnereink listáját .

Nyilvánosan elérhető információk
Olyan információk Önről, amelyek nyilvánosan elérhetők.

Hogyan használjuk személyes adatait?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, megőrizzük nyilvántartásunkban az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a lehetséges problémák megoldásában. E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassunk, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

Személyes adatait használjuk a következők érdekében:

 • Szolgáltatás nyújtásához. Ez magában foglalja például a regisztrációt; az igényei szerint promóciós termékekkel és termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat; termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt; és értesítést bármely szolgáltatás módosításáról.
 • az ügyfelek kiszolgálásainak fokozása;
 • jogi vagy szerződéskötési kötelezettségek teljesítése.

Személyes adatait csak jogszerűen és / vagy hozzájárulásával használjuk.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt a személyes adatokat a következő célokra fordítjuk:

 • azonosítás;
 • szolgáltatás nyújtása vagy termék küldése;
 • kommunikáció vagy számlázás;

Érdeklődése alapján feldolgozzuk személyes adatait a következő célokra:

 • hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk * (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinkről);
 • Ügyfélbázisunk (beszerzési viselkedés és történet) kezelésére és elemzésére a kínált termékek / szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívekhez, felmérésekhez az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban;

A beleegyezésével személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldésére (tőlünk);
 • más célokra, amelyekre külön megkértük a beleegyezését;

Személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és / vagy a törvény által biztosított lehetőségekhez is feldolgozzuk. Fenntartjuk a jogot a személyes adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használunk, ha névtelen. A számlázási célokra vagy a törvényből eredő egyéb kötelezettségekre is felhasználhatjuk az adatait.

A személyes adatait olyan további célokra is feldolgozhatjuk, amelyek nem szerepelnek itt, de kompatibilisek az eredeti célhoz, amelyhez az adatokat gyűjtöttük. Ehhez biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem károsítja az érdekeidet és
 • a feldolgozás megfelelő védelmét.

A további feldolgozásról és célokról tájékoztatni fogunk.
Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt a hozzájárulásodat kérjük.

Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adatait idegenekkel. Bizonyos esetekben bizalmas partnereinknek nyújtunk személyes adatokat annak érdekében, hogy számodra lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy fokozzuk az ügyfelek élményét. Adatainkat az alábbiakkal osztjuk meg:

Feldolgozó partnereink:

 • Express One Hungary – csomagküldés esetén –

Üzleti partnereink:

 • Jelenleg üzleti partnereinknek nem adunk át személyes adatot.

Kapcsolt harmadik felek:

Csak olyan feldolgozópartnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Személyes adatait harmadik feleknek vagy köztisztviselőknek akkor adjuk át, amikor erre jogilag kötelezve vagyunk. A személyes adatokat csak akkor osztjuk meg kívülálló vállalkozásokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a kifejezett hozzájárulása.

Hogyan védjük adatait?

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a weboldalainkat és felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Ennek érdekében különösen:

 • Szolgáltatásainkat SSL használatával titkosítjuk.
 • Weboldalainkat folyamatosan monitorozzuk.
 • A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az Profi Üzletberendezés Kft. azon alkalmazottai, alvállalkozói és üzleti partnerei jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a részünkre történő feldolgozása érdekében szüksége van, és rájuk szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

Bár a minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem garantálhatjuk az információ biztonságát. Mindazonáltal ígérjük, hogy értesítjük az adatsérülésekről a megfelelő hatóságot. Arról is értesítjük, ha fenyegetést jelent a jogaival vagy érdekeivel szemben. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonság megsértését és segítsük a hatóságokat abban, hogy semmilyen jogsértés ne történjen.

Ha van felhasználói fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy titokban kell tartania a felhasználónevét és jelszavát.

Gyermekek

Nem szándékozunk összegyűjteni vagy tudatosan nem gyűjtjük a gyermekek adatait. Nem célozzuk meg a gyermekeket szolgáltatásainkkal.

Cookie-k és egyéb technológiák

Sütiket és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a weboldal adminisztrálásához, a felhasználók mozgásának nyomon követéséhez és a felhasználók információinak összegyűjtésében. Ez azért van így, hogy személyre szabjuk és fokozzuk a velünk kapcsolatos tapasztalataikat.

A cookie egy apró szövegfájl a számítógépen. A cookie-k tárolják azokat az információkat, amelyek segítenek a webhelyek működésében. Csak a weboldalunk által létrehozott cookie-kat tudjuk szabályozni. A cookie-kat böngésző szinten szabályozhatja. Ha letiltja a cookiekat, bizonyos funkciók használatát akadályozhatja.

A cookie-kat a következő célokra használjuk:

 • Szükséges cookie-k – ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy néhány fontos funkciót használhasson weboldalunkon, például bejelentkezhet. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionális cookie-k – ezek a cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek használata kényelmesebbé teszi szolgáltatásainkat, és lehetővé teszi a személyre szabott szolgáltatások nyújtását. Például megjegyezheti a látogatók nevét és e-mailjét az űrlapokban, így a következő alkalommal, amikor megjegyzést szeretne írni, nem kell újra megadni ezt az információt.
 • Analytics cookie-k – ezeket a cookie-kat használjuk weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére
 • Reklám cookie-k – ezek a cookie-k olyan hirdetések megjelenítésére szolgálnak, amelyek relevánsak az érdeklődése szempontjából. Ezenkívül arra használjuk, hogy korlátozzuk a hirdetések megjelenésének számát. Általában a weboldal üzemeltetőjének engedélyével engedélyezi a hálózatok hirdetését. Ezek a cookie-k emlékeznek arra, hogy meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztotta más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. A célzás vagy a hirdetési cookie-k gyakran kapcsolódnak a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz.

A számítógépen tárolt cookie-kat a böngészőbeállítások segítségével távolíthatja el. Alternatív megoldásként harmadik fél cookie-jait is módosíthatja olyan adatvédelmi fejlesztési platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com . A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a laboutcookies.org oldalra .

A Google Analytics segítségével mérjük a forgalmat webhelyünkön. A Google rendelkezik saját adatvédelmi irányelveivel, amelyeket itt megtekinthet . Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomon követését, látogasson el a Google Analytics kiiktatási oldalára .

Részletesebben a Cookie szabályzatunkban olvashat a cookie-k működéséről.

Elérhetőség

Felügyeleti Hatóság

NAIH
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel. +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Szabályzat módosítására.
Utolsó módosítás történt: 2018. szeptember 03.